Прием в дистанционна форма на обучение

Специалности в ДФО

Във Военна академия „Г. С. Раковски” се извършва прием на студенти в дистанционна форма на обучение по следните специалности:

  1. Национална сигурност и отбрана” във факултет „Национална сигурност и отбрана”
  2. Логистика на сигурността и отбраната” във факултет „Командно-щабен”.

Съгласно учебните планове на специалностите обучението в дистанционна форма е с продължителност 2 години (4 семестъра). Всеки семестър има присъствени занятия до 15 процента от редовния учебен план и изпитна сесия в края на всеки семестър. Материалите за подготовка и провеждане на изпити се изпращат от факултетите на студентите, чрез дистанционна платформа.

Повече подробности за сроковете за прем в ДФО и необходимите докуемнти вижте тук.

Кандидатствай онлайн

       

    Прикачи „Заявление за кандидатстване до 3 MB“:“Имена*“

    Прикачи „Копие на диплома до 3 MB (всички страници в един файл)“:

    Прикачи „Платена такса“