Военен журнал 2018 брой 3-4

Съдържание


  • ЗА НРАВСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ВОЙНИКА (Първата статия в сп. „Военен журнал“, година I, книжка I, 1888)

Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Въоръжение и техника


Военна история


Акценти


Книги