Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Департамент „ДОЕПК“ е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“ с мисия да организира специализирано обучение на военнослужещи за участие в операции по поддържане на мира в мисиите на ООН, НАТО и ЕС. Организира и провежда курсове за следдипломна квалификация и повишаване на езиковата подготовка на специализантите. Разработва тестове ALCPT и изпити съгласно STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език. Поддържа способности за провеждане на компютърно подпомагани учения, симулации и моделиране, администрира  и координира дистанционното обучение, провеждано от основните звена на Военна академия.

Департаментът поддържа широко международно сътрудничество, като беше водеща организация по проект от програмата „Еразъм+” за Стратегически партньорства във висшето образование с название „HYBRIDISATION OF SPECIALISED ENGLISH LEARNING FOR SECURITY PROFESSIONALS”, съвместно с Националния военен университет на Швеция и Военната академия на Португалия.


Организационна структура

За справки: 02 92 26587


Изпити

  • График за сесия „ПРОЛЕТ 2024“, съгласно STANAG 6001
  • На основание Заповед на Министъра на отбраната №ОХ-622/05.09.2013 г., раздел II, т. 1а, на 05.06.2024 г. от 09:00 ч. ще се проведе тест по английски език ALCPT в ДДОЕПК, зала 227.
    Срок за записване: 27.05.2024 г.
    Телефон за контакт: 26587

Последни новини от Департамента