ДДОЕПК

Category

Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация

За периода от От 21.04.2020 г. до 01.08.2020 г. ще се проведе редовната сесия „ПРОЛЕТ 2020“ за определяне нивото на владеене на английски, френски, руски и български език съгласно стандартизационното споразумение STANAG 6001. Срок за подаване на документи :От 15.02.2020 г. до 15.03.2020 г. Повече информация можете да намерите в тук https://rndc.bg/stanag/ Възползвайте се от...
Read More
ВАЖНО !!! Теста ALCPT се отлага за неопределено време. Същият ще бъде проведен след отменяне на карантината. За участниците в теста ще бъде удължен срока за подаване на рапорти за явяване на изпит по СТАНАГ. Следете сайта на Военна академия за датата на провеждане на изпита. На 10.03.2020 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка...
Read More
За времето от 13.01.2020 г. до 30.04.2020 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведат курсове по английски език – 1, 2 и 3 ниво.
Read More
За периода от 02.09.2019 г. до 27.09.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведат курсове по руски и френски език с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Да пожелаем успех на всички участници в курсовете!
Read More
Курс по английски език
За времето от 19.08.2019 г. до 06.12.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведат курсове по английски език – 1, 2 и 3 ниво.
Read More
Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”. Срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 27 май 2019 г.
Read More
На 23.04.2019 г. от 9:00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ше се проведе тест ALCPT (American Language Course Placement Test) за определяне нивото на владеене на английски език.
Read More
За времето от 22.04 до 28.06.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език – модул 1, за начинаещи. В отговор на високата служебна натовареност на служителите беше въведена нова форма на обучение без откъсване от служебните задължения. Занятията ще се провеждат в дните понеделник, сряда и...
Read More
Тренировъчната дейност на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се състои в използване на различни системи за моделиране и симулиране. Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки;Участие в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка...
Read More
1 2