ДДОЕПК

Category

Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация

На 17 ноември 2022 г. Диана Боримечкова, старши преподавател в катедра „Езиково обучение“ на Военна академия „Г.С.Раковски“, представи своя учебник по руски за начинаещи пред преподаватели и студенти от специалност „Руска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието, организирано от Дружеството на русистите в България, беше посветено на нови издания в областта на чуждоезиковото...
Read More
Ст. преп. Русанка Ляпова беше на двуседмична преводаческа специализация в Загреб, Хърватия със стипендия на Хърватско дружество на литературните преводачи /DHKP/. На 4 ноември 2022 г. в градската библиотека тя беше представена пред хърватската публика от Ксения Банович, преводач от български на хърватски език. В непринудена атмосфера Русанка Ляпова разказа за себе си и отговори...
Read More
На 8 ноември 2022 г. се проведена месечната онлайн среща на проекта HELPSec чрез MS Teams. В нея участваха трима участници от ВА, петима от Военната академия на Португалия и двама от Университета по отбрана на Швеция.           Във фокуса на обсъжданията беше финализирането на съвместната учебна програма (Joint Curriculum, IO1), което е задача на...
Read More
На 7.11.2022 г. представители на катедра „Езиково обучение“ участваха в две международни събития.Доц. В. Георгиева и ст. преп. Сп. Къчева участваха в Международния форум за кирилицата „… И ний сме дали нещо на света“, който се организира по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова. Събитието се проведе в Националния дворец на културата с участието на езиковеди...
Read More
На 17 и 18.10.2022 г. Военна академия бе домакин на Транснационална среща на преподаватели по английски език от Академията, Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция. Това бе последната от работните срещи по проекта за създаване на хибридно учебно съдържание по специлизиран анлгийски език със заглавие „HYBRIDISATION OF SPECIALISED ENGLISH LEARNING FOR...
Read More
На 6 октомври 2022 г. Центърът за дистанционно обучение проведе въвеждащ курс за запознаване на новоприетите студенти от специалност „Национална сигурност и отбрана“ (дистанционна форма на обучение) към ФНСО с особеностите на този вид обучение и използваните във Военна академия „Г. С. Раковски“ средства. Обучението се проведе от полковник доцент д-р Петко Димов, директор на...
Read More
На 3 октомври 2022г. във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бе дадено началото на редовната изпитна сесия „Есен 2022“, включваща изпити за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001. Пълноправното членство на страната ни в НАТО и участието на Българската армия в многонационални учения, операции и мисии...
Read More
На 29 и 30 септември 2022 г. във Военната академия на Португалия се проведе мултиплициращо събитие по проекта „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Professionals – HELPSec“, финансиран от ЕС и програмата „Еразъм+“, в който Военна академия чрез катедра „Езиково обучение“ е водещ университет, а Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на...
Read More
В тържествена обстановка началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи пагоните на повишения в следващо военно звание „майор“ капитан Анатоли Палев. Майор Палев е назначен на длъжност „старши експерт II степен“ в сектор „Учения, симулации и тренировки“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ в Академията.Честито на майор Палев и...
Read More
1 2 3 6