Полк. доц. д-р инж. Петко Стефанов Димов

Директор на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“


Образование

 • Доцент в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“
 • Образователна и научна степен “Доктор” – НВУ „Васил Левски“
 • Военна академия „Г. С. Раковски” – специалност „Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативно тактическите формирования”
 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – Психология
 • Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – Приложна психология, психотерапия и невропсихология
 • Висше военно общовойсково училище „Васил Левски“ гр. В. Търново – Инженерни войски

Професионално развитие

 • Директор на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“;
 • Началник на научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“ на ИПИО;
 • Доцент в „Институт за перспективни изследвания за отбрана“;
 • Главен асистент в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника на ИПИО;
 • Главен експерт в канцеларията на Командващия на Съвместното командване на силите;
 • Командир на Военно формирование 32420 Русе;
 • Редовен слушател във факултет „Командно щабен” на ВА „Г.С.Раковски”;
 • Старши асистент в катедра „Инженерно осигуряване” на факултет „Общовойскови” НВУ Васил Левски;
 • Асистент в катедра „Инженерно осигуряване, техника и технологии” на факултет „Общовойскови” – НВУ „В.Левски” В.Търново;
 • Началник на група за съхранение на свързочна, инженерна техника, технически средства за ЯХБЗ, автомобилна техника и подготовка на резервисти в 18 мобилизационна база – 34200 Шумен;
 • Командир на позиционна рота – 34210 Бояново;
 • Командир на взвод в 7 дисб. – 34210 Бояново;

Друга информация

 • Роден на 10 август 1976 година в гр. Стамболийски;
 • Семейно положение – женен с две деца;
 • Езикови познания – Английски език – 2 – 2 – 2 – 2 ;

 • HTML, CSS, PHP, Java Script;
 • WordPress, Moodle, BlackBoard, CMS, LMS; Microsoft Azure; Office 365.