Офис

Category

Различни мероприятия и връзки с обществеността

Уважаеми приятели, По повод на запитвания към Военна академия „Г. С. Раковски“ относно почистването на района между КПП-Юг и Военноисторическия музей по протежение на ул. „Омуртаг“ през последните дни, отговаряме със снимки от днес на актуалния му вид.
Read More
Уважаеми приятели, По повод на запитвания към Военна академия „Г. С. Раковски“ относно почистването на района между КПП-Юг и Военноисторическия музей по протежение на ул. „Омуртаг“ през последните дни, отговаряме: Тази площ беше обрасла с храсти и друга ниска растителност от десетилетия. За да се поддържа районът в естетичен вид, както и за предотвратяване на...
Read More
Приемен ден на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов е обявен на 8-ми юли, сряда, от 14.00 часа. Време и място за директни предложения, сигнали, инициативи за подобряване на труда и работната ни среда – и още… Запишете се на телефон 02/ 92 26 501 и заповядайте!
Read More
Утре, 24 юни 2020 г., сряда, от 10:00 ч. във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде подписан договор за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Военна академия „Г. С. Раковски“.Като първа стъпка от изпълнението на този договор се предвижда стартирането от учебната 2020/2021 г. на нова съвместна магистърска програма...
Read More
Студенти от магистърската специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ взеха активно участие в компютърно подпомагано командно-щабно учение (КПКЩУ) „Решителна сила 20“, което се проведе от 15 до 19 юни т. г. в Академията.От обучаемите студенти беше сформиран Временен оперативен щаб на „страната-домакин“, който в рамките на учението...
Read More
Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, завършиха. На устен изпит по тактическа подготовка се явиха кандидатите за специализация „Разузнаване, специални операции и електронна война“. Класиране на кандидатите за обучение в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на...
Read More
Първо занятие „на терен“ днес (след 6-ти март) за слушателите от магистърска програма „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, водено от доцент д-р С. Воденичарски.
Read More
В лицето на полк. Борис Дрангов Българската армия избира най-добрият началник на Скопската школа. Четете интервюто тук.
Read More
1 3 4 5 6 7 29