Офис

Category

Различни мероприятия и връзки с обществеността

Защита на дипломните работи със студентите от специалност “Управление при извънредни ситуации и защита на населението”, специализация „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“ се провежда във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.Поради наложените условия за неразпространение на COVID-19 защитите на дипломните работи се провеждат дистанционно.Дипломните работи на студентите са посветени на въпроси, свързани...
Read More
Уважаеми кандидат-студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“, Учете в нашите утвърдени магистърски програми и новата ни бакалавърска програма „Сигурност и отбрана“! Днес Ви представяме нашият кандидатстудентски справочник 2020! Заповядайте! Свалете кандидатстудентския справочник 2020 тук.
Read More
Обучение по професия „Оператор на компютър“, проект „Нови умения – нови възможности“ започна във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.Професионалното обучение се организира от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), съгласно сключеното споразумение с Военна академия „Г. С. Раковски“.Академията предоставя своите отлично оборудвани кабинети и методическа помощ за провеждане на обучението, като на част...
Read More
Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,Честит Петровден!На този ден Българската православна църква почита паметта на двамата Христови апостоли – Петър и Павел, ревностни разпространители на християнството, преминали през много страдания и гонения и наречени „първовърховни престолници и вселенски учители“.Макар в църковния календар да пише, че 29 юни е празник на...
Read More
Заместник-деканът на ФНСО полковник доц. д-р Нелко Ненов връчи удостоверенията на специализантите от „Стратегически курс” – дистанционна форма на обучение с ръководител подполковник гл. ас. д-р Илиан Сотиров.Водеща роля при провеждането на курса имаше катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“.В курса се обучаваха офицери от Министерство на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра...
Read More
Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше посетена от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов вчера. Той бе придружен от проф. Венелин Терзиев. Гостите посрещна доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД. Тя ги запозна със спецификата в работата на институцията, с производството пред нея, със задълженията и инициативите...
Read More
Защита на курсовите проекти от офицерите-специализанти в „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение, започна във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.Желаем Ви успех, колеги!
Read More
Днес академичното ръководство на Военна академия „Г. С. Раковски“ беше домакин на работна среща с новото ръководство на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в България.Представителите на НПСС споделиха амбицията си да работят активно в посока на защита интересите на студентите в България и популяризиране дейността на организацията, което е част от платформата на ръководството...
Read More
На 24 юни 2020 г. във Военната академия „Г. С. Раковски“ беше  подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Академията. В него се предвиждат дейности, свързани с развитието на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научно-изследователската дейност; разработването на съвместни програми за обучение...
Read More
1 2 3 4 5 6 29