Конкурси

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 12.04.2023 г. от…

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 05.04.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на…

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция  „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Изборът ще се състои на 30.03.2023 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г.…

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изборът ще се състои на 15.02.2023 г. от 14:30 часа в зала А3 на Военна…

 • Конкурс зa академична длъжност „професор“

  Конкурс зa академична длъжност „професор“

  Конкурс зa академична длъжност „професор“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 15.02.2023 г. от 14:00 часа в зала А1 на Военна академия „Г. С. Раковски“. КАНДИДАТПОЛКОВНИК…

 • Конкурси за академична длъжност „доцент“

  Конкурси за академична длъжност „доцент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент” за военнослужещи, както следва: в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Използване на въоръжените сили в мисии, съвместни операции и…

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.Изборът ще се състои на 13.01.2023 г. от 11:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.…

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини: „Логистично осигуряване на формированията воперациите”, „Основи на логистиката в мирновременната дейност…

 • Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Конкурс за академична длъжност „доцент“

  Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност.Двумесечният срок за…