Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши курс „Управление при кризи“

В комплекс „Царски зали“ в тържествена обстановка полковник професор д-р Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана” и доцент д-р Никола Стоянов – ръководител на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“, връчиха удостоверенията на специализантите от курс „Управление при кризи” с водеща катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.
В интензивния двуседмичен курс се обучаваха експерти и специалисти в областта на управлението при кризи от централната и териториалната администрация. В курса участваха представители на Министерство на вътрешните работи, ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ към Министерство на транспорта и съобщенията, ДА „Национална сигурност”, Националния осигурителен институт и Министерството на транспорта.
По време на обучението специализантите бяха запознати с принципите, нормативната основа и подходите за работа в областта на управлението при кризи в страната, както и с участието на централната и териториалната администрация, агенциите, дружествата и учрежденията.