Публична защита на майор Димо Величков Гинев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване участието на невоенния компонент в колективната отбрана на страната” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от майор Димо Величков Гинев.
Председател на научното жури: професор доктор Валери Велков Иванов
Дата: 20.01.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:30 часа

Автореферат на майор Димо Величков Гинев

Рецензии:
професор доктор Иво Великов Великов
професор доктор Павел Ангелов Ангелов

Становища:
професор доктор Стефан Иванов Мичев
доцент доктор инж. Милен Мирчев Иванов
професор доктор Валери Велков Иванов

Дата: 07.01.2020 г.
гр. София