Защита на дипломните работи на студентите от магистърска програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“

Защитата на дипломните работи на студентите от 10-я випуск на магистърска програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се състоя днес.
Тя се проведе онлайн и завърши с отлични резултати.
Успех и ползотворна реализация, колеги от випуск’ 2020!