Полковник доцент д-р Зарко Иванов Здравков

НАЧАЛНИК НА НАУЧНА СЕКЦИЯ „ДОКТРИНИ, КОНЦЕПЦИИ И ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА”, ИНСТИТУТ „ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ОТБРАНАТА”

Образование

 • 1988 – 1993 – Висше военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „П. Волов”;
 • 2003 – 2005 – ВА „Г. С. Раковски”- гр. София, „Изграждане и управление на комуникационните и информационни системи в оперативните формирования”;
 • 2005 – доктор по научна специалност 02.21.07 “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, Институт за перспективни изследвания на отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски”, тема „Модели за информационна сигурност в системи за управление на бази от данни”.

Курсове

 • 2000 – CISCO академия, ВА „Г. С. Раковски”- гр. София;
 • 2002 – International Staff Officers Course, Военна академия на Кралство Холандия, Делфт, Холандия;
 • 2003 – Information Security, Швейцарски федерален университет, Цюрих, Швейцария;
 • 2003 – Системи за командване и управление, комуникационни и информационни системи (C4I), ВА „Г. С. Раковски”- гр. София
 • 2015 – Стратегически курс, ВА „Г. С. Раковски”- гр. София.

Военна кариера

 • 1993 г. -1994 г. Инженер на електронно изчислителна машина и системен организатор, Военен научно изследователски институт на ГЩ , гр. София;
 • 1995 г.- 1997 г Старши алгоритмист, научен сътрудник III – II степен, Военен научно изследователски институт на ГЩ , гр. София;
 • 2000 г. Научен сътрудник I степен, Институт за перспективни изследвания на отбраната, Военна академия „Г. С. Раковски”, гр. София;
 • 2009 г.-2011 г. Главен експерт, Институт по отбрана, гр. София;
 • 2010 г. Командир на национален контингент, Европейска мисия за наблюдение, Грузия;
 • 2013 г.- 2017 г. Главен експерт, отдел „Операционен анализ“ и отдел „Отбранителни способности“, дирекция „Стратегическо планиране“ – Министерство на отбраната, гр. София;
 • 2020 г. Доцент в научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката”, ИПИО ВА, научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

Публикации

 • Монография „Проектиране на защитени автоматизирани информационни системи“
 • Контрол на действията на длъжностните лица от щаба при работа със щабна автоматизирана информационна система“;
 • „Методика на тест за проникване в автоматизираните информационни системи“;
 • “Е-мрежов модел за защита на сесия в разпределени релационни бази от данни”;
 • „Формален модел на система за информационна сигурност на база данни”;
 • „Модел на релационни бази данни за контрол на работата с класифицирани документи в корпоративна организация”;
 • „Модел за регистриране на действията с класифицирани документи в корпоративна организация”;
 • „Тестване на сигурността на автоматизираните информационни системи“;
 • „Структура на стандартни оперативни процедури за противодействие на атаки срещу автоматизираните информационни системи на министерството на отбраната и Българската армия“
 • „Изследване на зависимостта на критичните задачи на НАТО от национални информационни системи“
 • „Определяне на последиците за обект от критичната информационна инфраструктура при оценка на риска“.
 • „Анализ на модели за контрол на достъп“;
 • „Защита на данните в база данни ORACLE“;
 • „Стратегия за информационна сигурност в C4I системите на Българската армия“;
 • “Софтуерни средства за защита на данните в системи за управление на бази данни”;
 • „Сигурността в разпределени релационни бази данни“;
 • „Контрол на достъпа в база данни ORACLE
 • „Програмни средства за пасивно разузнаване на мрежовата среда на автоматизираните информационни системи“;
 • „Програмни средства за активно разузнаване на мрежовата среда на автоматизираните информационни системи“;
 • „Технологични възможности за провеждане на кибер операции“.
 • „Разпределен релационен модел за групов отчет на набора“;
 • „Проектиране на релационна бази от данни ORACLE 7.3, съдържаща йерархичната структура на списъка на тиловите материални средства“;
 • „Модел на релационни бази данни за планиране на учебния процес във военна академия “Г. С. Раковски”;
 • „Провеждане на разделна двустепенна щабна тренировка на свързочно съединение със средствата за дистанционно обучение“.

семейно положение

 • Семеен с две деца.

езикови познания

 • Английски език ниво 2-2-3-2 NATO STANAG 6001 Ползва руски.