Записване на всички приети за обучение в ОКС „магистър“ за местата, определени с решение на Министерски съвет за учебната’ 2020/2021

Уважаеми студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Записването на всички приети за обучение в ОКС „магистър“ за местата, определени с решение на Министерски съвет за учебната’ 2020/2021 ще продължи на 18-ти септември от 8.00-14.30, но и на 19-ти,20-ти и 21-ви септември от 8.00-17.00.

Необходими документи:

  1. Лична карта
  2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование
  3. Копие от дипломата за завършено средно образование.
  4. Снимки, формат 3.5 x 4.5 см – 3 броя
  5. Медицинско свидетелство за постъпване във висше училище – от личния лекар
  6. Удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания
  7. Оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ или в касата на Академията (кеш – в малката сграда на плаца, на втория етаж).

Банкова сметка:

IBAN: BG40BNBG96613100152401
BIC: BNBGBGSD
БНБ Централно управление