Капитан I ранг Ангел Димов Вълчев

Заместник-началник по администрацията и логистиката


Роден на 26.10.1975 год. в гр. Варна, област Варна


Образование

Септември 2021 – Август 2022Магистърска програма на ВА „Г. С. Раковски“ –
„Стратегическо ръководство на въоръжените сили“
Юни 2017Project Manager – PRINCE 2 Registered Practitioner
Септември 2008 – Юли 2011Магистърска програма на ВА „Г. С. Раковски“ – Факултет Командно-щабен

Военна кариера

Септември 2023 – до сегаЗаместник-началник по администрацията и логистиката
Военна академия „Г. С. Раковски“  
Август 2022 – Август 2023Началник на отдел “Военно-техническо сътрудничество“
Дирекция „Политика по въоръженията“ – МО  
Юли 2017 – Август 2021  Началник на център
Център за Радиотехническо осигуряване към Командване на ВМС
Юли 2014 – юли 2017  Старши помощник-началник на център
Център за Радиотехническо осигуряване към Командване на ВМС
Юли 2012 – Юли 2013  Помощник-началник на център
Център за Радиотехническо осигуряване към Командване на ВМС
Юни 2008 – Юли 2012  Началник на щаб
Брегови информационен отряд (ВМС)
Октомври 2005 – Юни 2008Командир
Батальон за наблюдение и свръзка към Военноморска база – Варна (ВМС)
Юни 2003 – Октомври 2005Началник отделение за ВиТ
Военноморска база Варна (ВМС)
Септември 2001 – Юни 2003Флагмански специалист „Разузнаване, РЕБ и маскировка“
Бригада леки сили – Созопол
Август 1999 – Септември 2001Командир
Брегови пост за радиотехническо наблюдение и свръзка – н. Емине

Допълнителна квалификация

2014 г. – курс „Английски език – второ ниво“, дистанционно обучение – НВУ „В. Левски“, В. Търново
2011 г. – курс „Английски език за поддържане на езиково ниво – модул 1“ – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“
2005 г. – курс „Английски език – първо ниво“ – НВУ „В. Левски“, В. Търново
2004 г. – курс „Логистика в операции, различни от война“


Награди

Награден знак „За доблестна служба“
Предметни награди
Парични награди
Награден знак „За отлична служба“ – II ст.
Обявяване на благодарност


Произвеждане в звания

2017 г. – капитан I ранг
2013 г. – капитан II ранг
2007 г. – капитан III ранг
2004 г. – капитан-лейтенант
2001 г. – старши лейтенант
1999 г. – лейтенант


Владеене на чужди езици

Английски (2-2-2-2)


Семейно положение

Женен с едно дете