Военен журнал 2023 брой 1

Съдържание


Изследвания, анализи, прогнози


The beginning of the Bulgarian-Romanian Military Friendship


Политики, стратегии, лидерство

    Voenen zhurnal-cover-1--2023