Военен журнал 2021 брой 4

Съдържание


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Военна история


Нови книги

Voenen_zhurnal-2021-4 cover