Военен журнал 2018 брой 2

Съдържание


Политики, стратегии, лидерство


Изследвания, анализи, прогнози


Кампании и операции


Военна история


Книги