Участие на Военна академия „Г. С. Раковски“ в Европейската инициатива за обмен на млади офицери (Военен Еразъм)

49-та работна среща на Изпълнителната група на Европейската инициатива за обмен на млади офицери (“European Initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus”), позната още като “Military Erasmus”, “EMILYO” (Exchange of MILitary Young Officers) или “The Initiative”, се проведе на 2 и 3.02.2021 г. в онлайн формат.Представител на Военна академия „Г. С. Раковски“ в тези работни срещи е доцент Валентина Георгиева.Срещите на групата се провеждат 4 пъти годишно и в тях участват представители на 40 военни висши учебни институции от 19 страни-членки на ЕС.

Срещите се ръководят и организират от полковник професор Хералд Гел, който е председател на Изпълнителната група и е от Австрийската военна академия.

Основната цел на Изпълнителната група е „да хармонизира образованието на офицерите в ЕС и да увеличи оперативната съвместимост, като по този начин допринесе за сигурността на Европа”.

Срещите на Изпълнителната група подпомагат международното сътрудничество, мобилността на преподаватели и студенти по линия на програмата „Еразъм+”, както и разработването и провеждането на общи интернационални специализирани модули и семестри. На тези среща, например, Hellenic Air Force Academy предложи нов модул за обучение – Unmanned Aerial Systems.

Един от важните въпроси, които бяха обсъдени, беше въпросът за т.нар. blended mobility – за възможностите за провеждане на изцяло онлайн обучение и мобилност предвид усложнената епидемиологична обстановка.

Участниците се обединиха около мението, че присъственото обучение в приемащата институция е от голямо значение за интернационалния аспект на програмата „Еразъм+”, затова изцяло онлайн мобилности не са за предпочитане.

Доцент Георгиева се включи в една от работните подгрупи – LoD 9 Future Projects, чиято цел е сътрудничество в определени направления, като представи накратко напредъка на проекта по КД2 на програма „Еразъм+” с партньори Военната академия на Португалия и Шведския национален военен университет.

Полковник Антонио Мартинез де Баньос от Университетския център по отбрана на Испания представи проекта Unification of Security, Defence an Military Documents Templates Across Europe UniMil, в който Военна академия e партньор.

Активното участие и принос на Военна академия „Г. С. Раковски“ в този форум предстои да бъде затвърдено и с организирането на 52-та среща на Изпълнителната група на Военния Еразъм през м. ноември във Военна академия „Г. С. Раковски“, на която се очаква да присъстват около 90 представители на висши военни учебни заведения.