Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер00063-2017-0006
Дата на публикуване24.11.2017
НаименованиеИзвършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратаПряко договаряне, чл.182, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1, т.3
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Договор
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключен договор, публикувано на 27.02.2020 г.
Изтеглете документацията