За улеснение на студентите на Военна академия „Г. С. Раковски“ и във връзка с епидемиологичната обстановка в страната

За улеснение на уважаемите студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“ и във връзка с епидемиологичната обстановка в страната обявяваме, че заплащането на семестриалните такси може да стане до 31-ви март, вторник – включително по банков път. Пазете платежните си нареждания, за да ги представите, когато дойдете на препланираните присъствени занятия.

Напомняме, че всеки студент има акаунт в платформата ни за дистанционно обучение BlackBoard, в която преподавателите продължават да обновяват и допълват учебните материали, както и достъп до приложенията на Office 365.

Общувайте с ръководителите на своите учебни групи за нова информация, следете сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“ и Фейсбук страницата ни, както и звънете на телефони:

  • 02/92 26 550 (или 509) – Сектор „Връзки с обществеността и международна дейност“, и
  • 02/92 26 572 (или 574) – Отдел „Учебна дейност“.