Предимства на обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми кандидат-студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Във връзка със съобщения в медиите от последните дни, отнасящи се до повишаване на таксите за обучение във висшите училища, бихме желали да Ви уведомим, че:

  1. Таксите във Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2020/2021 остават същите, каквито са били през миналата година (вижте снимките по-долу). Нещо повече: след първия семестър, можете да запишете втора магистърска програма срещу 50% от цената за първата година на обучение
  2. Като наши студенти, през учебната 2020/2021 ще получите повече и обновени материали, видеозаписи на лекции, близък контакт с нашите вдъхновени преподаватели и повишена готовност за преминаване изцяло към онлайн-обучение (ако пак се наложи)
  3. Ще се възползвате от 43 обновени и оборудвани учебни зали повече от сега, 2 нови тенис корта, а върви и процедурата за изграждане на общежитие за Вас