Студентските книжки на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти-първокурсници на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Студентската книжка за бакалаври изглежда така!

На 4 октомври тя трябва да бъде попълнена с Вашите данни (на първа страница) и с дисциплините през първия семестър!

Можете да я закупите от нашата книжарница, на цена от 1,23 лв.

Студентската книжка за магистри изглежда така!

На 4 октомври тя трябва да бъде попълнена с Вашите данни (на първа страница) и с дисциплините през първия семестър!

Можете да я закупите от нашата книжарница, на цена от 1,16 лв.

Ръководителите на учебни групи ще ги предадат за заверка на организаторите на учебния процес в двата факултета.