Среща със студенти от Военна академия „Г. С. Раковски“ с представители на „СОФ КЪНЕКТ“ АД

 В Аула „Раковски“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ беше проведена среща със студенти обучаващи се в бакалавърска степен по специалност „Сигурност и отбрана“ от Факултет „Национална сигурност и отбрана“ с представители на „СОФ КЪНЕКТ“АД, концесионер на летище София.

Повода за срещата беше предложение на представителите на „СОФ КЪНЕКТ“АД към студентите за работа на летище София в направление, свързано с летищната и авиационната сигурност.

Срещата откри заместник-декана на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Галин Иванов като представи гостите на Академията д-р Павлин Коджахристов директор на дирекция „Сигурност“ и госпожа Елена Велкова ръководител „Протокол и събития“, както и студентите бакалаври и спецификата на учебната програма, по която те се обучават.

Д-р Павлин Коджахристов разясни какви са позициите за работа, спецификата на работната среда в „СОФ КЪНЕКТ“АД и изискванията за различните работни позиции. Беше направена обстоятелствена презентация за дейността на дружеството „СОФ КЪНЕКТ“АД, както и възможностите на студентите за професионална реализация и кариерно израстване в организацията. След завършване на представянето студентите от Военна академия „Г. С. Раковски“ задаваха логични въпроси за алгоритъма на подаване на документи, предстоящите интервюта, медицински прегледи, бъдещи назначения, условия на труд и работна заплата.