Открито занятие от курса „Анализ на информацията в социалните мрежи“

При засилен интерес от преподаватели и студенти се проведе открито занятие, като част от курс „Анализ на информацията в социалните мрежи“ в зала „Полковник Борис Дрангов“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Гост лектори бяха Георги Стефанов, основател на една от водещите български SEO агенции Ganbox, който изнесе лекция на тема „Фалшиви новини и социални профили“ и Теодор Захариев съсобственик на SEO агенция Kipo, който говори за специални команди за търсене в Google.