Сертификат за одобрение от Lloud’s Register

Военната академия „Г. С. Раковски“ отново получи Сертификат за одобрение от Lloud’s Register в съответствие със стандарта ISO 9001:2015. Полученият сертификат е поредното доказателство за високото качество на обучение, провеждано в Академията, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и на образователна и научна степен „доктор“. Сертификатът  потвърждава и високото ниво на извършваната във ВА научно-изследователска и аналитична дейност в сферата на сигурността и отбраната.