Плащания в СЕБРА – архив 2016

Ноември 2016
Дата Плащане
10.11.2016
22.11.2016

 

Декември 2016
Дата Плащане
06.12.2016
07.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
15.12.2016

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА 2016
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ