Възможни случаи на измами с квартири за студенти, които пътуват по програмата „Еразъм+“ в Испания и Италия

Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили сигнали за измами с предлагани квартири на студенти, реализиращи мобилност в Испания и Италия, насочваме вниманието Ви към следните превантивни мерки, които Вие или участникът в мобилност може да прилагате:

  • да се свържете с приемащата организация, ако предлага общежитие или проверена фирма за настаняване;
  • да се свържете с ESN в съответния град, за да съдействат с намирането на квартири;
  • да се възползвате от функционалностите на Erasmus+ App и информацията в приложението;
  • да се включите в дискусиите в новата платформа за онлайн езикова подкрепа (OLS), където често се обменя информация за условията на живот в даден град;
  • да потърсите съдействие от други студенти, които реализират мобилност в същия град, за да проверят дали офертата за квартира е реална;  

Информирайте заминаващите студенти за необходимостта да имат договор за наем, където ясно да са описани условията на ползване, наем, предплата, неустойки и др.

Предупредете студентите да не дават пари „на ръка“ без да имат документ за извършеното плащане (касов бон, фактура или друг документ, доказващ направеното плащане).

В случай че попаднат на измамна схема с наетата квартира студентите незабавно трябва да Ви уведомят за създалата се ситуация, да информират приемащата организация и националните власти на приемащата страна. Студентите трябва да пазят всички документи, свързани с уговарянето и наемането на квартирата (напр. договор, кореспонденция, платежни и др.). Копия от документите трябва да бъдат изпратени до Еразъм офиса, за да може да бъде регистриран конкретния казус.