Рекогносцировка на местността се проведе със слушатели от Военна академия „Г. С. Раковски“

Рекогносцировка на местността се проведе със слушателите – редовна форма на обучение от специализации „Логистика“ и „Комуникационно-информационни системи“ на Факултет „Командно-щабен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“.
По време на рекогносцировката обучаемите имаха възможност взетите от тях решения по карта да бъдат съпоставени с местността.
Рекогносцировката е част от провеждащото се в Академията КЩУ „Участие на механизирана бригада в настъпателната операция на съвместните оперативни сили“.