Проведен курс в катедра „Логистика“

В периода от 29 май до 2 юни в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, под ръководството на доц. д-р Любен Димитров и подп. д-р Димитър Кирилов се проведе курс за длъжностна квалификация „Съюзна система „ADAMS“ за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО“. За началникът на катедра „Логистика“ полк. доц. д-р Румен Христов връчи удостоверенията и поздрави успешно завършилите специализанти. В своето приветствие той пожела на курсистите успешно да използват придобитите знания и умения за работа в многонационална среда, като подчерта, че с този курс е поставена една основа, която те следва да надграждат ежедневно във военните формирования и системно да работят за своето усъвършенстване.