Прием на студенти по психология във Военна академия „Г. С. Раковски“ – до 3-ти септември 2021 година

Продължава приемането на документи за кандидатстване за обучение в магистърска специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. „Психология“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София.

Високото качество на професионалната подготовка на студентите се осъществява и чрез привличане на изявени преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за изследване на населението и човека към БАН, Академията на МВР, както и на водещи специалисти от практиката от Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина – ВМА, Център по психично здраве и превенция – ВМА, Клиника по психиатрия и военна психология – ВМА и експерти-психолози от видовете въоръжени сили.

Обучението е в задочна форма, с две години срок на обучение (четири семестъра).

Приемът е само срещу заплащане, със семестриална такса в размер на 700 лв.

Крайният срок за за подаване на документите е 3-ти септември 2021 година.