Посещение на слушатели в Гърция и Северна Македония

В изпълнение за плана за обучение, слушатели от магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от Военна академия „Г. С. Раковски“ посетиха ключови военни институции в Гърция и Северна Македония.

Нашите обучаеми посетиха Висшия съвместен военен колеж в Пилеа (Supreme Joint War College, Pilea, Greece), където бяха приветствани от заместник-началника на колежа, бригаден генерал Спиридон Папагеоргиу. Те имаха възможността да се запознаят с учебната дейност на колежа и да присъстват на военно учение, което им позволи да видят на практика как се провеждат военните подготовки и тренировки в Гърция.

След това слушателите посетиха НАТО Корпуса за бързо развръщане на НАТО в Солун (NATO Rapid Deployable Corps – Greece). Те бяха посрещнати от заместник-командира на корпуса генерал-майор Валентин Кръстев и от Директора на щаба полковник Йоанис Христу и бяха информирани за структурата и дейностите на NRDC-GR.

В края на пътуването, групата посети Щаба на Многонационалната бригада „Югоизточна Европа” в Куманово (SEEBRIG HQ). Те бяха приветствани от командващия SEEBRIG, бригаден генерал Билбил Битри, и старшия персонал на щаба. Слушателите се запознаха с мисията, структурата и бъдещите планове на SEEBRIG. Дискусиите, които се проведоха, откриха нови възможности за сътрудничество и участие в съвместни тренировъчни дейности с НАТО.

Тези посещения предоставиха на нашите слушатели безценен поглед върху международното военно сътрудничество и обмена на знания, което е от съществено значение за тяхното бъдещо професионално развитие.