Полковник професор доктор Петър Симеонов Христов

Заместник-декан на факултет „Командно-щабен“


Образование

 • Професор;
 • Доцент;
 • образователна и научна степен “доктор” в 9.2 “Военно дело”;
 • Военна академия „Г. С. Раковски”;
 • ВНВАУ „Г. Димитров“ в гр. Шумен;
 • Техникум „Вилхем Пик“, гр. София;
 • Основно училище „Марин Дринов“, гр. София.

Професионална кариера

 • Заместник декан на факултет „Командно-щабен“ във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Началник на катедра „ВВС и ПВО” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Доцент в катедра „ВВС и ПВО ” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Главен асистент в катедра „ПВО” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Старши асистент в катедра „ПВО” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Асистент в катедра „ПВО” във Военна академия “Г. С. Раковски”;
 • Началник на щаба на зенитно-ракетен полк гр. Благоевград;
 • Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София– слушател, специалност „ПВО на войските”;
 • Помощник на началника на щаба по разузнаването в зенитно-ракетен полк гр. Благоевград;
 • Командир на батарея;
 • Заместник командир на батарея по техническата част;
 • Командир на взвод.

Друга инфромация

Роден на 20 юни 1963 година в гр. Кърджали

Семейно положение – женен

Езикови познания – Английски език3 – 2 – 2 – 2 съгласно STANAG 6001

Член на секция „Сигурност и отбрана“ към СУБ от 2009 година.

<<Предишна