Цикъл от онлайн-лекции със студентите-магистранти от учебна група „Логистика на сигурността и отбраната“

Цикъл от онлайн-лекции със студентите-магистранти от учебна група „Логистика на сигурността и отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ чрез приложението Microsoft Teams проведе д-р Златина Димитрова.

Д-р Димитрова е ръководител на научни и иновационни проекти в Дирекцията за наука и нови технологии на автомобилния концерн PSA Groupe – Франция.