От 1 декември започва обучението на ученици за защита на Отечеството

Във Военната академия „Георги С. Раковски“ се проведе обучителен семинар на 569 военнослужещи и цивилни служители, които ще водят занятия с учениците от 10 и 11 клас занятия в часа на класа за усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на Родината, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили.

Обучението на ученици за защита на Родината допринася за формиране на ценности и нагласи за родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към страната, бе подчертано по време на обучителния семинар.

За цялата страна със заповед на министъра на отбраната за ръководители са определни 1158 военнослужещи и цивилни служители, които трябва да са преминали необходимата подготовка.

Самото обучение в средните училища започва от 1 декември и продължава до края на учебната година.

Участниците бяха поздравени от заместник-началника на академията по учебната част полковник доц. д-р Димитър Ташков. Той призова за отговорност към тази изключително важна дейност, която би могла да запали искрата у някои ученици и да ги мотивира да се посветят на военната професия. „Особено днес, когато армията ни страда от дефицит на хора. Не забравяйте, че представяте Въоръжените сили в българските училища“ – посочи полк. Ташков, пожелавайки успех на участниците в семинара.

Обучителният семинар се проведе под ръководството на полковник от запаса доц. д-р Нелко Ненов, преподавател в Академията, бивш декан на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ „Васил Левски“ в Шумен. „Обучението – каза той, се осъществява в часа на класа в присъствието на класния ръководител, в рамките на не по-малко от общо 10 учебни часа от определените часове на класа. Извън тях, обучение може да се осъществява в избираеми и/или във факултативни учебни часове“.

Темите са разработени от екип от преподаватели на НВУ „Васил Левски“ и могат да се намерят на сайта на Военния университет и Централното военно окръжие.

Полковник Ненов говори и за тематичната насоченост на обучението.

За десети клас в първия етап за придобиване на средно образование темите са усвояване на знания и придобиване на умения, свързани със защитата на Родината; същност и съдържание на гражданско-военните отношения; оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер; оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване на съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм; и защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

За единадесети клас, във втория етап за придобиване на средно образование, ще се дискутират темите за въоръжените сили на Република България – история и настояще; мисии и задачи на въоръжените сили на Република България; участие в операции и мисии извън територията на страната; същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили на Република България; въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили и приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили на Република България.