Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети

На 13 януари 2024 г. Университетът за национално и световно стопанство бе домакин на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.

Присъстваха представители на 33 висши училища и бяха обсъдени важни въпроси за студентската общност в страната, като ремонтите на студентските общежития и други.

Представители от Военна академия бяха председателят на Съвета на слушателите, студентите и докторантите – Денислав Иванов, заместник-председателят Ивайло Кръстев и Илиан Попов – член на съвета.

Това беше първото Общо събрание за годината, но и последното редовно за мандата 2022 – 2024 г. на ръководството на националната студентска организация.

На събранието беше издигната кандидатурата на господин Ангел Стойков за председател на НПСС. Той получи подкрепата на ръководството на НПСС и представи своята визия за мандат 2024 – 2026 г. пред членовете на Общото събрание.

Изборното заседание ще се проведе на 17.02.2024 г. в Националния студентски дом, когато освен избора на председател на НПСС, ще бъдат гласувани и заместник-председатели, секретар, нови членове на изпълнителен и контролен съвет.

На следващия ден 14.01.2024 г., делегатите присъстваха на сертифицирано обучение на тема: „СТРЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА – Преработване на тревожни преживявания. Стрес-тяло-психика. Синдром на прегарянето“, с гост лектор д-р Ирена Соколова.