В Благоевград се проведе Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети

В периода 06 – 08 октомври 2023 г. председателят на Съвета на слушателите, студентите и докторантите във Военна академия „Г. С. Раковски“ – Денислав Иванов взе участие в Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България, с домакин Студентския съвет на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

На събранието бяха представени – доклад на Контролния съвет в НПСС и доклад на председателя на НПСС г-н Даниел Парушев, за периода юни – октомври т.г.

Актуализирани бяха списъците на членовете на постоянните комисии към НПСС. Обсъдиха се и идеи за бъдещи проекти, събитието „Студент на годината“ и следващите общи събрания на НПСС до края на мандата на ръководството, през месец февруари 2024 г.

В неделния ден се проведе еднодневно обучение на делегатите на тема „ПСИХОЛОГИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО – Умения за лидерство. Формиране на мотивация. Развиване на екипите и екипната култура“, с гост лектор д-р Ирена Соколова. Всички участвали получиха сертификат.

Съветът на слушателите, студентите и докторантите във Военна академия „Г. С. Раковски“ задълбочава добрите взаимоотношения и връзки със студентските съвети в страната и се утвърждава като водещ фактор в Националното представителство на студентските съвети, като ангажира активно обучаемите в различни мероприятия.