Общо събрание във Военна академия „Г. С. Раковски“

Общо събрание за приемане на доклада на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов за състоянието на Военна академия „Г. С. Раковски“ през учебната 2019-2020 година се проведе в аулата на факултет НСО и зала „Полковник Борис Дрангов“ на ФКЩ днес.