Новото общежитие на Военна академия „Г. С. Раковски“ придобива по-завършена форма и вид

Изграждането* му ще даде възможност за настаняване на около 150 студенти от по-отдалечени точки на Родината в сърцето на София, още през новата учебна година!

Запазихме дърветата, които вече се разлистват, а по клоните им пеят птички!


*Общежитие в района на Академията липсва от 20 години.