Обява за конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2021-2022

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за прием на военнослужещи за обучение в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през учебната 2021-2022 г. Срок за подаване на документи за участие в конкурса: 23 ноември 2021 г. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-546/23.06.2020 г. и приложението към нея. Обявата е обнародвана в брой 59/16.07.2021 г. на „Държавенвестник“. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82, тел. 02/92-26-512, 02/92-26-675.

Списък на докторските програми за обучение в редовна форма на докторантура:

Професионално направление, докторска програмаНаучен проблем/ ТемаБрой обучаеми
1.9.2. Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиУсъвършенстване на системата за зенитно-ракетно прикритие в отговор на разширяващата се област от заплахи1
2.9.2. Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиИзползване на дистанционно управляеми системи за изграждане на опозната картина на морските пространства1
3.9.2. Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиПодходи за усъвършенстване на снабдяването и поддръжката на бойни припаси в Българската армия1
4.9.2. Военно дело, Организация и управление на въоръжените силиУсъвършенстване на управлението на комуникационно-информационната система в съвместни операции на въоръжените сили1