Доставка на електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

НаименованиеОписание
Номер00063-2017-0001
Дата на публикуване01.06.2017
НаименованиеДоставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедуратапо реда на чл.20, ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти26.06.2017 17:00
Лице за контактДавид Василев – тел. +359 29226682
ДокументацияРешение
Обявление
Документация
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Договор-Проект
Протокол
Протокол 2
Съобщение
Протокол 3
Доклад
Решение
Договор
Обявление за възложена поръчка
Обявление за приключване на договор, публикувано на 17.10.2018 г.
Изтеглете документацията