Юбилейна годишна научна конференция „110 години традиция, качество, престиж“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

От 12 до 13 април 2022 г. Военна академия „Георги Стойков Раковски“ проведе научна конференция, посветена на 110-та годишнина от създаването си. Традиционно, юбилейният форум под надслов  „110 години традиции, качество, престиж“, бе проведен в навечерието на патронния празник. На откриването присъстваха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев, генерали и офицери, представители на академичната общност, преподаватели, изследователи и обучаеми. 

Конференцията се проведе под патронажа на президента на Република България и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев.Както се очакваше, темата на конференцията предизвика оправдан интерес. Бяха изнесени повече от 130 доклада, 22 от които на английски език. В конференцията взеха участие представители на Португалия, Полша, Румъния, Република Северна Македония, Азербайджан, Грузия и Швеция. От българска страна участие взеха представители от Военна академия „Г. С. Раковски“, Национален военен университет „Васил Левски“, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Военномедицинска академия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН, както и представители от структурите на Министерство на отбраната на Република България.

Научният форум насърчи работата в шестте тематични кръга, като даде възможност за споделяне на идеи и обмен на гледни точки, опит и добри практики по актуални въпроси на образованието и подготовката в сферата на сигурността, отбраната и военното дело. В продължение на два дни участниците в конференцията имаха възможност да представят своите разработки, да споделят идеи, както и да осъществят важни и полезни контакти.

В хода на дискусиите бяха направени съществени изводи и предложения за развитието на военнообразователната система и пътищата за нейното оптимизиране, съобразени със съвременните тенденции за развитие. „Бих искал да ви благодаря за участието в научната конференция. Желая на всички успешна научна и творческа дейност в интерес на развитието на научните достижения, научноизследователския и практически опит, както и за насърчаване на международното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.“ С тези думи началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев закри конференцията.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник, посветен на годишнината от създаването на Академията.