Завърши модул „ВВС“

На 10.11.2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши вторият етап от „Специализиран тактически курс за офицери – модул ВВС“ с продължителност пет учебни седмици. В курса взеха участие представители от родовете войски на ВВС и ПВО на СВ. По време на курса обучаемите повишиха теоретичните и практическите си знания и умения, свързани с бойното използване на подразделенията от ВВС и ПВО на СВ, необходими за кариерното им израстване в структурите на Българската армия и Министерството на отбраната.  Бяха положени и основите на подготовката им за кандидатстване за обучение в магистратура по военно дело във Военна академия „Г. С. Раковски“.