Завърши курс в катедра „Логистика“

Девет специализанти от Българската армия успешно завършиха курс „LOGFAS – Изготвяне на логистични доклади със система „LOGREP”, като придобиха знания и умения относно изпълнението на функционални задължения свързани с изготвянето на логистични доклади при планирането и провеждането на национални и многонационални операции.

Курсът се проведе в периода от 22 до 26 април под ръководството на полковник доцент доктор Румен Христов, началник на катедра „Логистика“.