Командно-щабно учение (КЩУ) „Решителен отговор 22“ започна във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес

Командно-щабното учение (КЩУ) откри полковник проф. д-р Емил Енев – декан на факултет „Командно-щабен“.