Първата копка за изграждане на военноисторически парк в района на Кръстец е направена

Началото поставиха г-н Иво Антонов – директор на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ към Министерство на отбраната и Силвия Кръстева – кмет на Община Трявна. На откриването присъстваха Валентин Николов, представител на сдружение „Съюз на военноинвалидните кооперации в България“ и полковник доц. д-р Георги Георгиев-представител на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Целта на проекта е изграждане на военноисторически парк „Кръстец“ за отдаване почит на загиналите руски войни и български опълченци в Руско-турската война 1877-1878 г. за Освобождението на България и повишаване на патриотичното възпитание сред младите хора за славната ни история.
Под ръководството на Валентин Николов и със специално командирования от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, инженерен специалист полк. доц. д-р Георги Георгиев, започна очертаването и изкопаването на инженерните съоръжения от времето на Руско-Турската война с цел достоверността на възстановяването им.
Предстои да бъдат изкопани и възстановени част от окопите, траншеите, укритията и землянките на лагеруващите в района на връх Кръстец, така както са били изградени през 1878 г.
На по-късен етап ще бъде изградена площадка, покрита с натрошен камък, ще бъдат поставени указателни табла, където подробно ще се опише какво е имало и какви бойни действия са се водили. До всеки фиксиран окоп и землянка ще има указателна табела с рисунка на инженерното съоръжение от времето на Руско-турската война 1877-1878 г. На терена ще бъде изградена покрита беседка с маси и пейки от дървен материал за провеждане на беседи и почивка на посетителите на обекта. Предстои да се възстановят подходите до местността, като се насипят с дребен камък и се валират и се изгради площ за паркиране в рамките на съществуващия път.