Публична защита на майор Кристина Митева Маджарова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на модела на национално отбранително планиране на Република България“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от майор Кристина Митева Маджарова.
Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова
Дата: 10.05.2022 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Кристина Митева Маджарова

Рецензии:
професор доктор Лидия Стоянова Велкова
доцент доктор Пламен Николов Богданов

Становища:
полковник професор доктор Георги Димитров Димов
комисар доцент доктор Милорад Руменов Йорданов
комисар доцент доктор Петър Тодоров Тодоров

Дата: 11.04.2022 г.
гр. София