Покана за участие в конкурс за изработване на графичен знак

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ГРАФИЧЕН ЗНАК ЗА 76-ти борд мийтинг на Европейския студентски съюз ESU – European Students’ Union. Това е организация, обединяваща 45 Национални студентски съюзи (NUS) от 39 държави. Целта й е насърчаване образователните, социалните, икономическите и културните интереси на студентите на европейско равнище по отношение на всички съответни органи и по-специално на Европейския съюз, Съвета на Европа и ЮНЕСКО.
В рамките на конкурса ще бъдат връчени три награди:
I място – грамота и награда, професионален графичен таблет.
II място – грамота и поощрителна награда, входен клас графичен таблет.
III място – грамота и поощрителна награда, входен клас графичен таблет.
За повече информация относно условията за участие и сроковете виж линка по-горе в публикацията.

<<Предишна