Представяне на участници в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“ – професор д.ф.н. Кирил Любомиров Топалов

Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,

в Научната конференция на Военна академия с международно участие на тема „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, която ще се проведе на 12-ти и 13-ти април 2021 година, ще вземат участие бележити български учени.

С тях ще Ви запознаем накратко в следващите дни.

Професор д.ф.н. Кирил Любомиров Топалов – български учен, писател, драматург, киносценарист, литературен историк и критик, преводач, дипломат и обществен деятел

Роден е на 21 май 1943 г. в София.

През 1968 г. завършва българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.

През 1969-1970 г. е специалист- филолог в Института по български език при БАН.

От 1970 до 1974 г. е редовен аспирант по българска възрожденска литература с научен ръководител акад. Петър Динеков, а от 1974 до 1982 г. е негов асистент в СУ.

През 1976 г. защитава докторат на тема “Проблеми на поетиката на възрожденската поезия”.

През 1982 г. се хабилитира – доцент.

През 1977-1989 г. работи по съвместителство и като редактор в издателство “Български писател”.

Специализира във Варшавския университет, в Атинския университет и в Солунския Аристотелев университет.

Член е на: Международния ПЕН, на Съюза на българските писатели, по-късно – на Сдружението на български писатели, както и на СБЖ; на световната елинистична академия “Аркадия”, на международната научна академия “Козмас Етолос” и на други чуждестранни научни дружества.

Почетен член е на Националния съюз на гръцките писатели и на Съюза на гръцките преводачи

През 1989-1994 г. е заместник-председател на Съюза на филолозите-българисти.

През 1992-1994 г. преподава български език и цивилизация в университета в Екс-ан-Прованс, Франция.

През 1997-1998 г. е директор на Народната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”- София.

Носител е на Големия кръст на ордена на Феникс, връчен му от посланик Михаил Христидис (01.10.2002 г.) от името на президента на Република Гърция Константинос Стефанопулос за изключителните му заслуги за развитието на българо-гръцките отношения в периода 1998 – 2002 г.

През 1998-2002 г. е посланик на България в Гърция (Атина).

През 2003 г. е избран за общински съветник в Столичната община, където е председател на Постоянната комисия по евроинтеграция и връзка с гражданското общество и заместник-председател на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания. Съдейства за решаването на проблемите на много столични културни институции. По негови предложения много от безименните нови улици в София получават имена на видни учени, писатели, артисти и други културни дейци.

Председател е на Управителния съвет на Института за евроатлантическа сигурност (2002-2005 г.), на Фондация “Академия за балканска цивилизация” (от 2003 г.) и на Национална асоциация “Георги С. Раковски” (от 2004 г.), директор и един от основателите на Института за демокрация и стабилност в Югоизточна Европа (2004-2007 г.), председател на Българската секция на Световното дружество “Приятели на Никос Казандзакис” и член на Управителния съвет на Световното дружество в Женева (2004 г.).

През 2002 г. е избран за професор по българска възрожденска литература в СУ “Св. Климент Охридски”.

Преподава българска литература в НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, в Нов български университет и в Арт-колеж – София.

Автор е на многобройни научни изследвания – статии, студии и книги върху историята на българската литература, на известни романи (три от които филмирани), на поставяни на български и чужди сцени театрални и телевизионни пиеси, на книги с разкази за деца и др.