Първа среща на партньорите – 25.11.2020

На 25.11.2020 г. проведе първата организационна транснационална среща на партньорите по проекта. Срещата се проведе чрез видеоконферентна връзка на платформата MSTeams.

Присъстваха представители на трите институции участници в проекта:

България – Военна академия „Г.С.Раковски”

 • Доц. Валентина Георгиева
 • Полк. Петко Димов
 • Ст. преп. Таня Нечева
 • Ст. преп. Диана Боримечкова

Швеция – Шведски университет по отбрана

 • Каролина Карлстрьом

Португалия – Военна академия

 • София Менезес
 • Олга Дуарте
 • Диого Силва

На срещата бяха обсъдени следните въпроси:

 • уебсайт на проекта
 • създаване на лого на проекта
 • Определяне на проектните мениджъри от всяка страна участник в проекта, които да бъдат членове на Координационния екип на проекта
 • Определяне на членове на екипа от всяка страна участник
 • Разпространение/ публикуване на информация за проекта
 • Разработване на скала за оценяване на учебните материали
 • Предварително обсъждане на формата на учебните материали
 • Изисквания към счетоводната документация по проекта

Най-голямо внимание бе отделено на разработването на хибридно учебно съдържание за курса по „Специализиран английски език за експерти в сферата на сигурността“, в който 50 % от съдържанието да бъде интерактивно и в електронен формат с оглед включването му като неразделна част от учебния процес както в присъствена, така и в дистанционна форма.

Поставени бяха задачи на участниците: създаване на работен план на дейностите по проекта, генериране на идеи по съдържанието на учебните модули и разработване на предварителни описания на всеки модул, въз основа на които да бъдат разработвани учебните материали по проекта. Участниците в срещата обсъдиха датата на следващата среща на екипа и беше взето решение за провеждане на видеоконферентна среща на 15 декември 2020 г. чрез платформата MS Teams.