Изпращане на военнослужещ от Военна академия „Г. С. Раковски“ в запаса

За дългогодишна достойна военна служба и преминаване в запаса, със заповед на министъра на отбраната, полковник доцент д-р Севдалин Спасов от катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Академията бе награден с предметна награда и Почетна грамота.

На тържествен ритуал, по случай навършване на кръглата му годишнина,  приключването на военната служба и преминаването му в запаса, генерал-майор Стайко Прокопиев – началник на Академията, връчи награди и грамоти на полковник Спасов, благодари му за достойната служба и за приноса му за издигане авторитета на Военната академия.

Полковник Спасов благодари за високата оценка и за добрите думи.

Честитим днешния рожден ден и пожелаваме на полковник о.з. доцент д-р Севдалин Спасов здраве и на добър час в цивилния живот!